• Prosím čakajte..

Portál obedujte.sk je komplexným servisom pre reštaurácie v oblasti zverejňovania denného menu a ponúk reštaurácií a zároveň poskytuje službu spätnej väzby určenú pre majiteľov a manažérov reštaurácií. Cieľom spätnej väzby získanej od zákazníkov je, aby zákazníci hodnotili prevádzku a jej služby formou mystery shoppingu.

Všetky hodnotenia dostáva majiteľ alebo manažér prevádzky emailom a všetky pripomienky tak môže bezprostredne riešiť. Pripomienky nie sú dostupné verejnosti, ale len zodpovedným zamestnancom.

Tieto hodnotenia majú smerovať k neustálemu zlepšovaniu služieb poskytovaných prevádzkami, zlepšujú váš zákaznícky servis, odhaľujú nedostatky, s ktorými sú zákazníci prevádzky nespokojní.