Naše služby

Portál obedujte.sk je komplexným servisom pre reštaurácie v oblasti zverejňovania denného menu a akcií reštaurácií a zároveň je spätnou väzbou pre majiteľov a manažérov reštaurácií nakoľko jeho cieľom je, aby zákazníci prevádzok hodnotili formou mystery shoppingu kvalitu poskytovaných tovarov a služieb.

Všetky hodnotenia dostáva majiteľ alebo manažér prevádzky mailom a všetky pripomienky tak môže bezprostredne riešiť.

Pripomienky nie sú dostupné verejnosti, ale len zodpovedným zamestnancom.

Tieto hodnotenia majú smerovať k neustálemu zlepšovaniu služieb poskytovaných prevádzkami, zlepšujú váš zákaznícky servis, odhaľujú nedostatky, s ktorými sú vaši zákazníci nespokojní.