Kontakt

Prevádzkovateľ portálu:

Roderich MT, s.r.o. zapísana v OR Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 59935/L

IČO: 44681852 DIČ: 2022780056

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa portálu:

mail: info@obedujte.sk

Sídlo firmy: Jedľoviny 10477/10477 PSČ 038 61 Martin - Priekopa