Kontakt

Prevádzkovateľ portálu:

online-media.sk, s.r.o.

zapísana v OR Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 59935/L

IČO: 47386380 DIČ: 2023868132

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa portálu:

mail: info@obedujte.sk

Kancelária a poštová adresa: Kratinova 49, PSČ 038 61 Martin - Priekopa

Sídlo firmy: Jedľoviny 10477/10477 PSČ 038 61 Martin - Priekopa