Cenník

Pre našich klientov sme si pripravili dva balíčky reklamných služieb STANDARD a PROFI.

Jednotlivé balíčky služieb sa navzájom od seba odlišujú množstvom jednotlivých reklamných služieb poskytovaných pre zákazníka.

Uvedené ceny jednotlivých balíčkov sú bez DPH (nie sme platcovia DPH).

STANDARD - 120 eur/rok

1.denné menu - aktualizácia samotným klientom

2.profil reštaurácie - aktualizácia samotným klientom

3.akcie reštaurácie - aktualizácia samotným klientom

4.keď hodnotia zákazníci - hodnotenie zákazníkmi / rok

PROFI - 180 eur/rok

1.denné menu - aktualizácia mailom (správcom obedujte.sk)

2.profil reštaurácie - aktualizácia mailom (správcom obedujte.sk)

3.akcie reštaurácie - aktualizácia mailom (správcom obedujte.sk)

4.keď hodnotia zákazníci - hodnotenie zákazníkmi / rok

 

Chcete byť aj Vy súčasťou obedujte.sk? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

 

mail: info@obedujte.sk

mob: 0911 602 161

Denné menu a akcie: vyhľadanie reštaurácie podľa polohy zákazníka, vyhľadanie podľa zadania miesta, vyhľadanie reštaurácie podľa mesta a okresu

Profil reštaurácie: plnohodnotný profil reštaurácie, fotografie, poloha, kontakt, webadresa, kapacita a možnosti reštaurácie

Keď hodnotia zákazníci - spätná väzba majiteľovi alebo manažérovi reštaurácie priamo od spokojných alebo nespokojných zákazníkov