Hotel Bystrička - PATÉ od 13.11.2017 do 17.11.2017

Prevádzkovateľ portálu obedujte.sk nezodpovedá za správnosť údajov uvedených pri jednotlivých prevádzkach. Zmena menu a informácií vyhradená.